2020/01/18  01:21  khởi hành
1
01:57 - 06:26
4h29phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:41 - 12:33
6h52phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  01:57 - 06:26
  4h29phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  01:57 Bong Son
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (4h29phút
  06:26 Đà Nang
 2. 2
  05:41 - 12:33
  6h52phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:41 Bong Son
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Hà Noi 
  (6h52phút
  12:33 Đà Nang
cntlog