2020/11/26  21:57  khởi hành
1
22:25 - 02:36
4h11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
00:25 - 04:36
4h11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:25 - 02:36
  4h11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:25 Bong Son
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (4h11phút
  02:36 Đà Nang
 2. 2
  00:25 - 04:36
  4h11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  00:25 Bong Son
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (4h11phút
  04:36 Đà Nang
cntlog