2020/12/02  10:01  khởi hành
1
11:35 - 15:02
3h27phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:35 - 17:02
3h27phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:35 - 15:02
  3h27phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:35 Đuc Pho
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (3h27phút
  15:02 La Hai
 2. 2
  13:35 - 17:02
  3h27phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:35 Đuc Pho
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (3h27phút
  17:02 La Hai
cntlog