2019/11/20  21:31  khởi hành
1
06:29 - 03:43
21h14phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:29 - 03:43
21h14phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
02:54 - 03:43
24h49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  06:29 - 03:43
  21h14phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:29 Đuc Pho
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Hà Noi 
  (7h26phút
  13:55 13:58 Hue
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Hà Noi 
  (13h45phút
  03:43 Hà Noi
 2. 2
  06:29 - 03:43
  21h14phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:29 Đuc Pho
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Hà Noi 
  (1h48phút
  08:17 11:15 Tam Kỳ
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (1h16phút
  12:31 12:41 Đà Nang
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Hà Noi 
  (1h14phút
  13:55 13:58 Hue
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Hà Noi 
  (13h45phút
  03:43 Hà Noi
 3. 3
  02:54 - 03:43
  24h49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  02:54 Đuc Pho
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Hà Noi 
  (7h10phút
  10:04 13:58 Hue
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Hà Noi 
  (13h45phút
  03:43 Hà Noi
cntlog