2019/12/08  13:55  khởi hành
1
14:30 - 18:21
3h51phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  14:30 - 18:21
  3h51phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:30 Tam Kỳ
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (3h51phút
  18:21 Diêu Trì
cntlog