2020/09/26  04:09  khởi hành
1
09:34 - 14:31
4h57phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:36 - 15:51
4h15phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
14:30 - 18:21
3h51phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:34 - 14:31
  4h57phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:34 Tam Kỳ
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (3h36phút
  13:10 13:13 Bong Son
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (1h18phút
  14:31 Diêu Trì
 2. 2
  11:36 - 15:51
  4h15phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:36 Tam Kỳ
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (4h15phút
  15:51 Diêu Trì
 3. 3
  14:30 - 18:21
  3h51phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  14:30 Tam Kỳ
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (3h51phút
  18:21 Diêu Trì
cntlog