2019/10/16  04:08  khởi hành
1
05:02 - 07:49
2h47phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:47 - 09:40
2h53phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:02 - 07:49
  2h47phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:02 Hue
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (2h47phút
  07:49 Đà Nang
 2. 2
  06:47 - 09:40
  2h53phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:47 Hue
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (2h53phút
  09:40 Đà Nang
cntlog