2019/11/21  15:07  khởi hành
1
22:00 - 23:41
25h41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
22:00 - 23:41
25h41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:00 - 23:41
  25h41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:00 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (12h27phút
  10:27 16:08 Hue
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (7h33phút
  23:41 Đuc Pho
 2. 2
  22:00 - 23:41
  25h41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:00 Hà Noi
  [Exp.] Tàu chở khách Bắc-Nam Line
  Hướng đến Sài Gòn 
  (17h30phút
  15:30 22:43 Quang Ngãi
  [Địa phương] Tàu chở khách Bắc Nam
  Hướng đến Sài Gòn 
  (58phút
  23:41 Đuc Pho
cntlog