Lamha- House 302-Triple room

Lamha- House 302-Triple room Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
302/7 Le Van Sy, ward 14 Ho Chi Minh
trạm gần
Về 3 phút từ Sài Gòn trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
Giá tham khảo
$ 21,00
dự trữ

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog