2020/09/20  06:50  khởi hành
1
06:45 - 07:03
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:03 - 07:03
20h0phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
07:20 - 07:38
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:45 - 07:03
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:45 South San Francisco[Cartrain]
  Cartrain(100 Local)
  Hướng đến San Francisco 
  (18phút
  07:03 San Francisco
 2. 2
  11:03 - 07:03
  20h0phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:03 South San Francisco[Cartrain]
  Cartrain(Weekend Local)
  Hướng đến San Francisco 
  (6phút
  11:09 06:51 Bayshore
  Cartrain(100 Local)
  Hướng đến San Francisco 
  (12phút
  07:03 San Francisco
 3. 3
  07:20 - 07:38
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:20 South San Francisco[Cartrain]
  Cartrain(100 Local)
  Hướng đến San Francisco 
  (18phút
  07:38 San Francisco
cntlog