2020/07/06  14:57  khởi hành
1
15:05 - 15:09
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:15 - 15:19
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:05 - 15:09
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:05 Universal City/Studio City
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (4phút
  15:09 North Hollywood
 2. 2
  15:15 - 15:19
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:15 Universal City/Studio City
  Red Line[LA Metro]
  Hướng đến North Hollywood 
  (4phút
  15:19 North Hollywood
cntlog