2021/07/27  04:11  khởi hành
1
08:15 - 08:20
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
08:35 - 08:40
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
08:55 - 09:00
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:15 - 08:20
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:15 University of Dallas
  Orange Line
  Hướng đến DFW Airport 
  (5phút
  08:20 Las Colinas Urban Center
 2. 2
  08:35 - 08:40
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:35 University of Dallas
  Orange Line
  Hướng đến DFW Airport 
  (5phút
  08:40 Las Colinas Urban Center
 3. 3
  08:55 - 09:00
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:55 University of Dallas
  Orange Line
  Hướng đến DFW Airport 
  (5phút
  09:00 Las Colinas Urban Center
cntlog