2020/01/19  05:40  khởi hành
1
05:48 - 06:43
55phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:59 - 06:54
55phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:48 - 06:43
  55phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:48 OHare International Airport
  Đi bộ( 15phút
  06:03 06:06 OHare
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (37phút
  06:43 Washington(BLUE)
 2. 2
  05:59 - 06:54
  55phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:59 OHare International Airport
  Đi bộ( 15phút
  06:14 06:17 OHare
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (37phút
  06:54 Washington(BLUE)
cntlog