2021/01/27  13:25  khởi hành
1
13:30 - 14:25
55phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:36 - 14:31
55phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:42 - 14:37
55phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  13:30 - 14:25
  55phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:30 OHare International Airport
  Đi bộ( 15phút
  13:45 13:48 OHare
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (37phút
  14:25 Washington(BLUE)
 2. 2
  13:36 - 14:31
  55phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:36 OHare International Airport
  Đi bộ( 15phút
  13:51 13:54 OHare
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (37phút
  14:31 Washington(BLUE)
 3. 3
  13:42 - 14:37
  55phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:42 OHare International Airport
  Đi bộ( 15phút
  13:57 14:00 OHare
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (37phút
  14:37 Washington(BLUE)
cntlog