2020/07/14  00:43  khởi hành
1
00:43 - 01:00
17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  00:43 - 01:00
  17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:43 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Coney Island-Stillwell Ave 
  (5phút
  00:48 00:56 Queensboro Plaza
  7 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Flushing Main Street(7 Line) 
  (4phút
  01:00 40 St Lowery St
cntlog