1
00:43 - 00:59
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
2
00:43 - 01:02
19phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
3
00:43 - 01:08
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 
4
00:43 - 01:08
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. bus
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  00:43 - 00:59
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  00:43 [13]Paki Ave + Diamond Head Tennis Ctr
  [20] Waikiki-Airport-Aloha Stadium(To Moanalua)
  Hướng đến [4728]Halawa Aloha Stadium Station 
  (16phút
  JPY 300,00
  00:59 [22]Kuhio Ave + Liliuokalani Ave
 2. 2
  00:43 - 01:02
  19phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  00:43 [13]Paki Ave + Diamond Head Tennis Ctr
  [20] Waikiki-Airport-Aloha Stadium(To Paki)
  Hướng đến [4728]Halawa Aloha Stadium Station 
  (18phút
  JPY 300,00
  01:01 01:01 [153]Kuhio Ave + Liliuokalani Ave
  Đi bộ( 1phút
  01:02 [22]Kuhio Ave + Liliuokalani Ave
 3. 3
  00:43 - 01:08
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  00:43 [13]Paki Ave + Diamond Head Tennis Ctr
  [20] Waikiki-Airport-Aloha Stadium(To Moanalua)
  Hướng đến [156]Kapahulu Ave + Kalakaua Ave 
  (10phút
  JPY 300,00
  00:53 00:53 [157]Kalakaua Ave + Opp Monsarrat Ave
  Đi bộ( 3phút
  00:56 01:06 [4350]Kapahulu Ave + Opp Cartwright Rd
  [E] Country Express E(To Westbound)
  Hướng đến [4202]Ewa Beach Transit Center 
  (2phút
  JPY 300,00
  01:08 [22]Kuhio Ave + Liliuokalani Ave
 4. 4
  00:43 - 01:08
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. bus
  7.  > 
  00:43 [13]Paki Ave + Diamond Head Tennis Ctr
  [20] Waikiki-Airport-Aloha Stadium(To Moanalua)
  Hướng đến [156]Kapahulu Ave + Kalakaua Ave 
  (10phút
  JPY 300,00
  00:53 00:53 [157]Kalakaua Ave + Opp Monsarrat Ave
  Đi bộ( 3phút
  00:56 01:06 [4350]Kapahulu Ave + Opp Cartwright Rd
  [E] Country Express E(To Westbound_2)
  Hướng đến [4338]Fort Weaver Rd + Kaimalie St 
  (2phút
  JPY 300,00
  01:08 [22]Kuhio Ave + Liliuokalani Ave
cntlog