For Girl Student(限女)溫拿旅宿中-溫馨獨立小套房

For Girl Student(限女)溫拿旅宿中-溫馨獨立小套房 Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Alley 18, Lane 196, Juemin Road Kaohsiung City
trạm gần
Về 2 phút từ 正義 trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog