Ruifang老街.緩慢樂活

Ruifang老街.緩慢樂活 Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Ruifang Street Taipei City
trạm gần
Về 6 phút từ 猴硐國小 trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog