2021/01/24  15:52  khởi hành
1
15:55 - 16:29
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
16:02 - 16:36
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
16:09 - 16:43
34phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:55 - 16:29
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:55 Atatürk Havalimanı Ataturk Airport
  M1A[İstanbul metrosu] M1A[Istanbul Metro]
  Hướng đến Yenıkapı Yenikapi
  (34phút
  16:29 Aksaray
 2. 2
  16:02 - 16:36
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:02 Atatürk Havalimanı Ataturk Airport
  M1A[İstanbul metrosu] M1A[Istanbul Metro]
  Hướng đến Yenıkapı Yenikapi
  (34phút
  16:36 Aksaray
 3. 3
  16:09 - 16:43
  34phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:09 Atatürk Havalimanı Ataturk Airport
  M1A[İstanbul metrosu] M1A[Istanbul Metro]
  Hướng đến Yenıkapı Yenikapi
  (34phút
  16:43 Aksaray
cntlog