1
16:31 - 17:18
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
16:31 - 17:20
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  16:31 - 17:18
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:31 DTM-İstanbul Fuar Merkezi DTM-Istanbul Fuar Merkezi
  M1A[İstanbul metrosu] M1A[Istanbul Metro]
  Hướng đến Yenıkapı Yenikapi
  (34phút
  17:05 17:15 Yenıkapı Yenikapi
  Marmaray[TCDD]
  Hướng đến Üsküdar Uskudar
  (3phút
  17:18 Sirkeci
 2. 2
  16:31 - 17:20
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:31 DTM-İstanbul Fuar Merkezi DTM-Istanbul Fuar Merkezi
  M1A[İstanbul metrosu] M1A[Istanbul Metro]
  Hướng đến Yenıkapı Yenikapi
  (11phút
  16:42 16:46 Zeytinburnu
  T1[İstanbul Tramvay] T1[Istanbul Tram]
  Hướng đến Kabataş Kabatas
  (34phút
  17:20 Sirkeci
cntlog