1
16:51 - 16:58
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:37 - 17:44
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
21:34 - 21:43
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:51 - 16:58
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:51 หนองตม Nong Tom
  [รถท้องถิ่น]408 ทางรถไฟสายเหนือ [Rural Commuter]408 Northern Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (7phút
  16:58 พรหมพิราม Phrom Phiram
 2. 2
  17:37 - 17:44
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:37 หนองตม Nong Tom
  [รถท้องถิ่น]410 ทางรถไฟสายเหนือ [Rural Commuter]410 Northern Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (7phút
  17:44 พรหมพิราม Phrom Phiram
 3. 3
  21:34 - 21:43
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:34 หนองตม Nong Tom
  [รถเร็ว]108ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.) [RAP]108 City Line(Northern Line)
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (9phút
  21:43 พรหมพิราม Phrom Phiram
cntlog