1
17:31 - 03:20
9h49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:31 - 04:00
10h29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
07:22 - 14:40
7h18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
13:51 - 19:25
5h34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:31 - 03:20
  9h49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:31 บึงพระ Bung Phra
  [รถท้องถิ่น]408 ทางรถไฟสายเหนือ [Rural Commuter]408 Northern Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (5phút
  17:36 17:39 บ้านใหม่ Ban Mai 17:55 19:20 พิษณุโลก Phitsanulok
  [รถเร็ว]116 ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.) [RAP]116 City Line(Northern Line)
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (8h0phút
  03:20 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
 2. 2
  17:31 - 04:00
  10h29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:31 บึงพระ Bung Phra
  [รถท้องถิ่น]408 ทางรถไฟสายเหนือ [Rural Commuter]408 Northern Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (39phút
  18:10 22:10 พิจิตร Phichit
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (5h50phút
  04:00 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
 3. 3
  07:22 - 14:40
  7h18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:22 บึงพระ Bung Phra 07:28 08:55 พิษณุโลก Phitsanulok
  [รถเร็ว]106ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.) [RAP]106 City Line(Northern Line)
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (5h45phút
  14:40 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
 4. 4
  13:51 - 19:25
  5h34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:51 บึงพระ Bung Phra
  [รถท้องถิ่น]402 ทางรถไฟสายเหนือ [Rural Commuter]402 Northern Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (34phút
  14:25 15:09 พิจิตร Phichit
  [รถธรรมดา]8 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]8 Northern Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (4h16phút
  19:25 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
cntlog