Aapartamentoos A3

Aapartamentoos A3 Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Ventúrska Bratislavský
trạm gần
Về 6 phút từ Most SNP trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog