2020/09/24  15:26  khởi hành
1
15:39 - 16:20
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:38 - 16:20
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
15:28 - 16:20
52phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:39 - 16:20
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:39 Chinatown[DT19/NE4]
  North East Line
  Hướng đến Harbour Front[NE1/CC29] 
  (1phút
  15:40 15:43 Outram Park[EW16/NE3]
  East West Line(EW)
  Hướng đến Pasir Ris[EW1] 
  (25phút
  16:08 16:12 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Changi Airport[CG2] 
  (8phút
  16:20 Changi Airport[CG2]
 2. 2
  15:38 - 16:20
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:38 Chinatown[DT19/NE4]
  Downtown Line
  Hướng đến Expo[DT35/CG1] 
  (34phút
  16:12 16:15 Expo[DT35/CG1]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Changi Airport[CG2] 
  (5phút
  16:20 Changi Airport[CG2]
 3. 3
  15:28 - 16:20
  52phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:28 Chinatown[DT19/NE4]
  Downtown Line
  Hướng đến Expo[DT35/CG1] 
  (34phút
  16:02 16:15 Expo[DT35/CG1]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Changi Airport[CG2] 
  (5phút
  16:20 Changi Airport[CG2]
cntlog