2020/11/27  22:22  khởi hành
1
22:25 - 22:37
12phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  22:25 - 22:37
  12phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  22:25 Harbour Front[NE1/CC29]
  North East Line
  Hướng đến Punggol[NE17/PTC] 
  (5phút
  22:30 22:33 Chinatown[DT19/NE4]
  Downtown Line
  Hướng đến Expo[DT35/CG1] 
  (4phút
  22:37 Bencoolen[DT21]
cntlog