2020/02/23  12:31  khởi hành
1
12:32 - 12:47
15phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:32 - 12:47
  15phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:32 HarbourFront[NE1/CC29]
  North East Line
  Hướng đến Punggol[NE17/PTC] 
  (5phút
  12:37 12:43 Chinatown[DT19/NE4]
  Downtown Line
  Hướng đến Expo[DT35/CG1] 
  (4phút
  12:47 Bencoolen[DT21]
cntlog