2020/06/04  00:31  khởi hành
1
05:31 - 06:15
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:31 - 06:15
44phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:31 - 06:15
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:31 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Tanah Merah[EW4] 
  (5phút
  05:36 05:41 Expo[DT35/CG1]
  Downtown Line
  Hướng đến Bukit Panjang[DT1/BP6] 
  (34phút
  06:15 Chinatown[DT19/NE4]
 2. 2
  05:31 - 06:15
  44phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:31 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Tanah Merah[EW4] 
  (8phút
  05:39 05:46 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  Hướng đến Tuas Link[EW33] 
  (25phút
  06:11 06:14 Outram Park[EW16/NE3]
  North East Line
  Hướng đến Punggol[NE17/PTC] 
  (1phút
  06:15 Chinatown[DT19/NE4]
cntlog