2021/01/21  20:40  khởi hành
1
20:42 - 21:02
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:50 - 21:12
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
20:58 - 21:22
24phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:42 - 21:02
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:42 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Tanah Merah[EW4] 
  (8phút
  20:50 20:53 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  Hướng đến Tuas Link[EW33] 
  (9phút
  21:02 Paya Lebar[EW8/CC9]
 2. 2
  20:50 - 21:12
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:50 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Tanah Merah[EW4] 
  (8phút
  20:58 21:03 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  Hướng đến Tuas Link[EW33] 
  (9phút
  21:12 Paya Lebar[EW8/CC9]
 3. 3
  20:58 - 21:22
  24phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:58 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Tanah Merah[EW4] 
  (8phút
  21:06 21:13 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  Hướng đến Tuas Link[EW33] 
  (9phút
  21:22 Paya Lebar[EW8/CC9]
cntlog