2020/02/17  15:24  khởi hành
1
15:31 - 15:57
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
15:31 - 15:57
26phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:31 - 15:57
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:31 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Tanah Merah[EW4] 
  (8phút
  15:39 15:48 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  Hướng đến Tuas Link[EW33] 
  (9phút
  15:57 Paya Lebar[EW8/CC9]
 2. 2
  15:31 - 15:57
  26phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:31 Changi Airport[CG2]
  East West Line(CG)
  Hướng đến Tanah Merah[EW4] 
  (8phút
  15:39 15:48 Tanah Merah[EW4]
  East West Line(EW)
  Hướng đến Tuas Link[EW33] 
  (9phút
  15:57 Paya Lebar[EW8/CC9]
cntlog