2019/12/13  16:33  khởi hành
1
16:36 - 17:10
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  16:36 - 17:10
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:36 Arlanda Södra Arlanda Sodra
  Arlanda Express
  Hướng đến Stockholm City(Stockholms central) 
  (19phút
  16:55 17:01 Stockholm City(Stockholms central) 17:10 Sundbyberg
cntlog