2019/11/12  07:53  khởi hành
1
08:17 - 08:34
17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:17 - 08:34
  17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:17 Huvudsta
  [T10]Blå Linjen [T10]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (1phút
  08:18 08:22 Västra Skogen Vastra Skogen
  [T11]Blå Linjen [T11]Blue Line
  Hướng đến Akalla 
  (12phút
  08:34 Husby
cntlog