2020/12/03  19:45  khởi hành
1
19:47 - 20:04
17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  19:47 - 20:04
  17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:47 Huvudsta
  [T10]Blå Linjen [T10]Blue Line
  Hướng đến Kungsträdgården Kungstradgarden
  (1phút
  19:48 19:52 Västra Skogen Vastra Skogen
  [T11]Blå Linjen [T11]Blue Line
  Hướng đến Akalla 
  (12phút
  20:04 Husby
cntlog