2019/09/21  22:08  khởi hành
1
21:09 - 21:32
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
21:26 - 21:46
20phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:09 - 21:32
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:09 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S3 Warsaw Suburban train S3
  Hướng đến Wieliszew 
  (16phút
  21:25 21:28 Warszawa Zachodnia Warszawa Zachodnia (West Railway Station)
  SKM Trasa S1 Warsaw Suburban train S1
  Hướng đến Otwock 
  (4phút
  21:32 Warszawa Ochota
 2. 2
  21:26 - 21:46
  20phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:26 Warszawa Lotnisko Chopina Warsaw Chopin Airport
  SKM Trasa S2 Warsaw Suburban train S2
  Hướng đến Sulejówek Miłosna Sulejowek Milosna
  (20phút
  21:46 Warszawa Ochota
cntlog