2020/04/08  12:36  khởi hành
1
03:50 - 18:40
14h50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  03:50 - 18:40
  14h50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  03:50 لاڑکانہ جوڑ Larkana Jn.
  کوٹری - اٹک Kotri-Attock(Main Line2)
  Hướng đến اٹک سٹی جنکشن Attock City Jn.
  (2h17phút
  06:07 18:00 شکارپور Shikarpur
  روہڑی - چمن Rohri-Chaman(Main Line3)
  Hướng đến روہڑی جنکشن Rohri Jn.
  (40phút
  18:40 سكهر Sukkur
cntlog