2020/05/30  03:10  khởi hành
1
05:51 - 06:44
53phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:20 - 07:14
54phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:51 - 06:44
  53phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:51 Food Terminal,Inc(FTI)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Tutuban(Manila) 
  (45phút
  PHP 15,00
  06:36 06:36 Blumentritt(PNR)
  Đi bộ( 4phút
  06:40 06:42 Blumentritt(LRT)
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Baclaran 
  (2phút
  PHP 15,00
  06:44 Tayuman
 2. 2
  06:20 - 07:14
  54phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:20 Food Terminal,Inc(FTI)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Mamatid)
  Hướng đến Tutuban(Manila) 
  (45phút
  PHP 15,00
  07:05 07:05 Blumentritt(PNR)
  Đi bộ( 4phút
  07:09 07:12 Blumentritt(LRT)
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Baclaran 
  (2phút
  PHP 15,00
  07:14 Tayuman
cntlog