2020/07/14  11:45  khởi hành
1
12:18 - 12:28
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
13:18 - 13:28
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:18 - 12:28
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:18 Edsa(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (10phút
  PHP 15,00
  12:28 Food Terminal,Inc(FTI)
 2. 2
  13:18 - 13:28
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  13:18 Edsa(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (10phút
  PHP 15,00
  13:28 Food Terminal,Inc(FTI)
cntlog