2020/04/10  20:42  khởi hành
1
05:25 - 06:03
38phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
20:45 - 06:03
9h18phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
06:25 - 07:03
38phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  05:25 - 06:03
  38phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:25 Sta Mesa
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (38phút
  PHP 15,00
  06:03 Bicutan
 2. 2
  20:45 - 06:03
  9h18phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  20:45 Sta Mesa
  Đi bộ( 8phút
  20:53 20:56 Pureza
  Manila LRT Line 2
  Hướng đến Recto 
  (5phút
  PHP 15,00
  21:01 21:01 Recto
  Đi bộ( 7phút
  21:08 21:10 Doroteo Jose
  Manila LRT Line 1
  Hướng đến Roosevelt 
  (6phút
  PHP 15,00
  21:16 21:16 Blumentritt(LRT)
  Đi bộ( 4phút
  21:20 05:13 Blumentritt(PNR)
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (50phút
  PHP 20,00
  06:03 Bicutan
 3. 3
  06:25 - 07:03
  38phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:25 Sta Mesa
  Metro South Commuter Train(Tutuban-Alabang)
  Hướng đến Calamba 
  (38phút
  PHP 15,00
  07:03 Bicutan
cntlog