The Beacon Makati 1 Bedroom unit

The Beacon Makati 1 Bedroom unit Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Amorsolo Street corner Chino Roces corner Arnaiz Avenue, Makati Metro Manila
trạm gần
Về 6 phút từ Pasay Road trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog