2020/07/02  18:52  khởi hành
1
19:02 - 19:29
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
18:52 - 19:29
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
19:01 - 19:30
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  19:02 - 19:29
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:02 Dronningens gate
  Tram Line 12
  Hướng đến Kjelsas 
  (3phút
  19:05 19:05 Jernbanetorget(Oslo S)[Tram]
  Đi bộ( 4phút
  19:09 19:10 Jernbanetorget(Oslo S)
  Flytoget(Oslo Lufthavn-Jernbanetorget(Oslo S))
  Hướng đến Oslo Lufthavn 
  (19phút
  19:29 Oslo Lufthavn
 2. 2
  18:52 - 19:29
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:52 Dronningens gate
  Tram Line 12
  Hướng đến Kjelsas 
  (3phút
  18:55 18:55 Jernbanetorget(Oslo S)[Tram]
  Đi bộ( 4phút
  18:59 19:10 Jernbanetorget(Oslo S)
  Flytoget(Oslo Lufthavn-Jernbanetorget(Oslo S))
  Hướng đến Oslo Lufthavn 
  (19phút
  19:29 Oslo Lufthavn
 3. 3
  19:01 - 19:30
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:01 Dronningens gate
  Tram Line 19
  Hướng đến Ljabru 
  (3phút
  19:04 19:04 Jernbanetorget(Oslo S)[Tram]
  Đi bộ( 4phút
  19:08 19:08 Jernbanetorget(Oslo S)
  Flytoget
  Hướng đến Oslo Lufthavn 
  (22phút
  19:30 Oslo Lufthavn
cntlog