1
10:05 - 10:30
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:05 - 10:30
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
10:05 - 10:33
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
10:05 - 10:33
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  10:05 - 10:30
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:05 Berg
  T-bane Line 5(Carl Berners plass-Sognsvann)
  Hướng đến Storo 
  (14phút
  10:19 10:24 Gronland
  T-bane Line 2(Osteras-Ellingsrudasen)
  Hướng đến Ellingsrudasen 
  (6phút
  10:30 Helsfyr
 2. 2
  10:05 - 10:30
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:05 Berg
  T-bane Line 5(Carl Berners plass-Sognsvann)
  Hướng đến Storo 
  (16phút
  10:21 10:27 Toyen(Munch-museet)
  T-bane Line 2(Osteras-Ellingsrudasen)
  Hướng đến Ellingsrudasen 
  (3phút
  10:30 Helsfyr
 3. 3
  10:05 - 10:33
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:05 Berg
  T-bane Line 5(Carl Berners plass-Sognsvann)
  Hướng đến Storo 
  (14phút
  10:19 10:27 Gronland
  T-bane Line 4(Vestli-Bergkrystallen)
  Hướng đến Bergkrystallen 
  (6phút
  10:33 Helsfyr
 4. 4
  10:05 - 10:33
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:05 Berg
  T-bane Line 5(Carl Berners plass-Sognsvann)
  Hướng đến Storo 
  (16phút
  10:21 10:30 Toyen(Munch-museet)
  T-bane Line 4(Vestli-Bergkrystallen)
  Hướng đến Bergkrystallen 
  (3phút
  10:33 Helsfyr
cntlog