1
15:38 - 15:48
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:32 - 15:48
16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
15:36 - 15:49
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
15:46 - 15:56
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:38 - 15:48
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:38 Spui
  Amsterdamse Tram 11 Amsterdam Tram 11
  Hướng đến Curacaostraat 
  (10phút
  15:48 J.P. Heijestraat J.P. Heijestraat (Tram1/11)
 2. 2
  15:32 - 15:48
  16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:32 Spui
  Amsterdamse Tram 2 Amsterdam Tram 2
  Hướng đến Oudenaardeplantsoen 
  (4phút
  15:36 15:42 Prinsengracht Prinsengracht (Tram2/11/12)
  Amsterdamse Tram 11 Amsterdam Tram 11
  Hướng đến Curacaostraat 
  (6phút
  15:48 J.P. Heijestraat J.P. Heijestraat (Tram1/11)
 3. 3
  15:36 - 15:49
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:36 Spui
  Amsterdamse Tram 12 Amsterdam Tram 12
  Hướng đến Amstelstation Amstelstation (Tram)
  (5phút
  15:41 15:45 Leidseplein
  Amsterdamse Tram 1 Amsterdam Tram 1
  Hướng đến Matterhorn 
  (4phút
  15:49 J.P. Heijestraat J.P. Heijestraat (Tram1/11)
 4. 4
  15:46 - 15:56
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:46 Spui
  Amsterdamse Tram 11 Amsterdam Tram 11
  Hướng đến Curacaostraat 
  (10phút
  15:56 J.P. Heijestraat J.P. Heijestraat (Tram1/11)
cntlog