1
15:07 - 15:17
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
15:15 - 15:25
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
15:17 - 15:30
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  15:07 - 15:17
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:07 Spui
  Amsterdamse Tram 11 Amsterdam Tram 11
  Hướng đến Curacaostraat 
  (10phút
  15:17 J.P. Heijestraat J.P. Heijestraat (Tram1/11)
 2. 2
  15:15 - 15:25
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:15 Spui
  Amsterdamse Tram 11 Amsterdam Tram 11
  Hướng đến Curacaostraat 
  (10phút
  15:25 J.P. Heijestraat J.P. Heijestraat (Tram1/11)
 3. 3
  15:17 - 15:30
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  15:17 Spui
  Amsterdamse Tram 2 Amsterdam Tram 2
  Hướng đến Oudenaardeplantsoen 
  (5phút
  15:22 15:25 Leidseplein
  Amsterdamse Tram 1 Amsterdam Tram 1
  Hướng đến Matterhorn 
  (5phút
  15:30 J.P. Heijestraat J.P. Heijestraat (Tram1/11)
cntlog