1
16:41 - 17:05
24phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
16:54 - 17:20
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
17:09 - 17:35
26phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:41 - 17:05
  24phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:41 Helsfyr
  T-bane Line 3(Stortinget-Mortensrud)
  Hướng đến Kolsas 
  (3phút
  16:44 16:55 Toyen(Munch-museet)
  T-bane Line 5(Sognsvann-Storo)
  Hướng đến Storo 
  (5phút
  17:00 17:03 Sinsen
  T-bane Line 4(Vestli-Bergkrystallen)
  Hướng đến Vestli 
  (2phút
  17:05 Loren
 2. 2
  16:54 - 17:20
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:54 Helsfyr
  T-bane Line 4(Vestli-Bergkrystallen)
  Hướng đến Vestli 
  (26phút
  17:20 Loren
 3. 3
  17:09 - 17:35
  26phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:09 Helsfyr
  T-bane Line 4(Vestli-Bergkrystallen)
  Hướng đến Vestli 
  (26phút
  17:35 Loren
cntlog