1
13:35 - 14:17
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:34 - 14:17
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:28 - 14:17
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  13:35 - 14:17
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:35 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  Amsterdamse Tram 12 Amsterdam Tram 12
  Hướng đến Amstelstation Amstelstation (Tram)
  (12phút
  13:47 13:50 Leidseplein
  Amsterdamse Tram 1 Amsterdam Tram 1
  Hướng đến Matterhorn 
  (27phút
  14:17 Matterhorn
 2. 2
  13:34 - 14:17
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:34 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  Amsterdamse Tram 17 Amsterdam Tram 17
  Hướng đến Dijkgraafplein 
  (31phút
  14:05 14:08 Meer en Vaart
  Amsterdamse Tram 1 Amsterdam Tram 1
  Hướng đến Matterhorn 
  (9phút
  14:17 Matterhorn
 3. 3
  13:28 - 14:17
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:28 Centraal Station Centraal Station (Tram)
  Amsterdamse Tram 17 Amsterdam Tram 17
  Hướng đến Dijkgraafplein 
  (29phút
  13:57 14:04 Johan Huizingalaan Johan Huizingalaan (Tram1/17)
  Amsterdamse Tram 1 Amsterdam Tram 1
  Hướng đến Matterhorn 
  (13phút
  14:17 Matterhorn
cntlog