2019/07/18  17:55  khởi hành
1
18:09 - 18:12
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:24 - 18:27
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:09 - 18:12
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:09 Froen
  T-bane Line 1(Bergkrystallen-Frognerseteren)
  Hướng đến Frognerseteren 
  (3phút
  18:12 Vinderen
 2. 2
  18:24 - 18:27
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:24 Froen
  T-bane Line 1(Bergkrystallen-Frognerseteren)
  Hướng đến Frognerseteren 
  (3phút
  18:27 Vinderen
cntlog