2020/02/19  18:33  khởi hành
1
18:33 - 18:43
10phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
2
18:35 - 18:58
23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
18:35 - 19:07
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  18:33 - 18:43
  10phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  18:33 KL Sentral(Monorail)
  Đi bộ( 10phút
  18:43 KL Sentral
 2. 2
  18:35 - 18:58
  23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:35 KL Sentral(Monorail)
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến Titiwangsa 
  (5phút
  18:40 18:45 Hang Tuah 18:49 18:53 Masjid Jamek
  [rapid KL]Laluan Kelana Jaya Kelana Jaya Line[rapid KL]
  Hướng đến Putra Heights 
  (5phút
  MYR 4,10
  18:58 KL Sentral
 3. 3
  18:35 - 19:07
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:35 KL Sentral(Monorail)
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến Titiwangsa 
  (12phút
  MYR 3,10
  18:47 18:47 Bukit Nanas
  Đi bộ( 13phút
  19:00 19:00 Dang Wangi
  [rapid KL]Laluan Kelana Jaya Kelana Jaya Line[rapid KL]
  Hướng đến Putra Heights 
  (7phút
  MYR 2,00
  19:07 KL Sentral
cntlog