2020/11/26  02:08  khởi hành
1
06:00 - 06:18
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:12 - 06:30
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:00 - 06:18
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:00 Titiwangsa
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (18phút
  MYR 4,10
  06:18 KL Sentral(Monorail)
 2. 2
  06:12 - 06:30
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:12 Titiwangsa
  KL Monorail KL Monorail Line[rapid KL]
  Hướng đến KL Sentral(Monorail) 
  (18phút
  MYR 4,10
  06:30 KL Sentral(Monorail)
cntlog