1
19:06 - 19:34
28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
19:21 - 19:49
28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:06 - 19:34
  28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  19:06 Putrajaya and Cyberjaya
  KLIA Transit Line
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  (21phút
  MYR 9,40
  19:27 19:27 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  Đi bộ( 7phút
  19:34 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2/KLIA2[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport2/KLIA2[KUL/Air Lane]
 2. 2
  19:21 - 19:49
  28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  19:21 Putrajaya and Cyberjaya
  KLIA Transit Line
  Hướng đến Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  (21phút
  MYR 9,40
  19:42 19:42 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2(KLIA2) Kuala Lumpur International Airport2(KLIA2)
  Đi bộ( 7phút
  19:49 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur2/KLIA2[KUL/Air Lane] Kuala Lumpur International Airport2/KLIA2[KUL/Air Lane]
cntlog