Nu Hotel @ KL Sentral Kuala Lumpur

Nu Hotel @ KL Sentral Kuala Lumpur Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
No.37 Jalan Thambypillai, Brickfileds ,Kuala Lumpur
trạm gần
Về 1 phút từ KL Sentral(Monorail) trên chân
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog