2020/02/28  19:34  khởi hành
1
19:36 - 19:47
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:40 - 19:51
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:36 - 19:47
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:36 Oceanía Oceania
  líneaB Route B
  Hướng đến Buenavista 
  (11phút
  19:47 Garibaldi
 2. 2
  19:40 - 19:51
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:40 Oceanía Oceania
  líneaB Route B
  Hướng đến Buenavista 
  (11phút
  19:51 Garibaldi
cntlog