1
09:59 - 10:05
6phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  09:59 - 10:05
  6phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:59 Juárez Juarez
  línea3 Route 3
  Hướng đến Universidad college
  (1phút
  10:00 10:03 Balderas
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Pantitlán Pantitlan
  (2phút
  10:05 Isabella Católica Isabel the Catholic
cntlog