1
09:56 - 10:02
6phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  09:56 - 10:02
  6phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:56 Zócalo Plinth
  línea2 Route 2
  Hướng đến Tasqueña Tasquena
  (2phút
  09:58 10:01 Pino Suárez Pino Suarez
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Observatorio Observatory
  (1phút
  10:02 Isabella Católica Isabel the Catholic
cntlog