2020/07/14  17:06  khởi hành
1
16:07 - 16:17
10phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  16:07 - 16:17
  10phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:07 Chapultepec
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Pantitlán Pantitlan
  (5phút
  16:12 16:15 Salto del Agua Water jump
  línea8 Route 8
  Hướng đến Constitución de 1917 Constitution of 1917
  (2phút
  16:17 Doctores Doctors
cntlog