1
11:08 - 11:15
7phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:08 - 11:15
  7phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:08 Isabella Católica Isabel the Catholic
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Observatorio Observatory
  (2phút
  11:10 11:14 Balderas
  línea3 Route 3
  Hướng đến Universidad college
  (1phút
  11:15 Niños Héroes Children heroes
cntlog