2020/06/04  18:16  khởi hành
1
17:16 - 17:18
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:18 - 17:20
2phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  17:16 - 17:18
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:16 Isabella Católica Isabel the Catholic
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Observatorio Observatory
  (2phút
  17:18 Balderas
 2. 2
  17:18 - 17:20
  2phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:18 Isabella Católica Isabel the Catholic
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Observatorio Observatory
  (2phút
  17:20 Balderas
cntlog