2020/02/19  12:21  khởi hành
1
12:21 - 12:26
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
12:23 - 12:28
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  12:21 - 12:26
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:21 Pino Suárez Pino Suarez
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Observatorio Observatory
  (5phút
  12:26 Insurgentes Insurgents
 2. 2
  12:23 - 12:28
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:23 Pino Suárez Pino Suarez
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Observatorio Observatory
  (5phút
  12:28 Insurgentes Insurgents
cntlog