2020/02/18  21:11  khởi hành
1
21:12 - 21:16
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:14 - 21:18
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:12 - 21:16
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:12 Pino Suárez Pino Suarez
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Pantitlán Pantitlan
  (4phút
  21:16 San Lázaro San Lazaro
 2. 2
  21:14 - 21:18
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:14 Pino Suárez Pino Suarez
  línea1 [Observatorio-Pantitlán] Route 1
  Hướng đến Pantitlán Pantitlan
  (4phút
  21:18 San Lázaro San Lazaro
cntlog